Erfgoedlid

Erfgoedlid

Wegens het vertrek van een erfgoedlid werven wij een deskundige op het gebied van architectuurgeschiedenis, met een specialisatie in historische stedenbouw en tuin- en landschapsarchitectuur. De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK) bestaat uit deskundigen op het gebied van bouwhistorie en restauratietechniek, architectleden , een burgerlid en een voorzitter. De commissie wordt ondersteund door ambtelijke adviseurs en een ambtelijk secretariaat. De CRK vergadert één keer per twee weken op donderdag. De vergadering is openbaar.

Als erfgoedlid ben je bezig met:

 • het wegen van architectuur- en cultuurhistorische waarden van erfgoed in een context van verschillende belangen.
 • het valideren van verzoeken tot aanwijzing als monument.
 • het onder woorden brengen van de historische essentie van erfgoed en verleiden van initiatiefnemers om plannen hierop aan te passen of te verbeteren.
 • het bijdragen aan een integrale cultuurhistorische weging en advies.
 • het analyseren en beoordelen van instandhoudings- en bouwplannen voor monumenten op waardevolle bouwhistorische aspecten.
 • het bijdragen aan een integrale cultuurhistorische weging en advies.

Overige taken:

 • het communiceren over bouwplannen in begrijpelijke taal, ook met niet-deskundigen.
 • het werken in teamverband en motiveren, enthousiasmeren en innoveren binnen het team.
 • het op de hoogte blijven van eigentijdse ontwikkelingen in architectuur, stedenbouw en monumentenzorg, met speciale aandacht voor klimaatproblematiek, duurzaamheid en energietransitie.

 

Solliciteer direct

Wie zijn wij

De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK) is een onafhankelijke commissie die het college van burgemeester en wethouders adviseert over welstands- en monumentenaspecten bij bouwinitiatieven en aanvragen voor omgevingsvergunningen. Dit betreft het aanwijzen en veranderen van monumenten en sloopactiviteiten. Plannen worden getoetst aan de geldende welstandscriteria en monumentale waarden. Voor complexe bouwplannen wordt een onafhankelijk advies gevraagd aan de CRK. Als lid van de CRK draag je bij aan een prettig woon- en leefklimaat binnen de gemeente.

Dit neem je mee

 • Academische of (post-)bachelor achtergrond in architectuur, stedenbouw, bouwhistorie of vergelijkbaar.
 • Ervaring met historisch erfgoedonderzoek (met name tuin historisch, cultuurlandschappelijk, stedenbouwkundig) en analyse van historische structuren
 • Onafhankelijkheid en neutraliteit bij de beoordeling van projecten in Ede.
 • Bereidheid en vaardigheid om in het openbaar te vergaderen.

Als erfgoedlid bij de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit draag je bij aan het behoud en de ontwikkeling van historisch waardevolle architectuur en stedenbouw. Je bent in staat om complexe historische bouwstructuren te analyseren en te interpreteren, waarbij je diepgaande kennis van bouwhistorie combineert met een breed begrip van architectuurgeschiedenis. Door je communicatieve vaardigheden kun je niet alleen helder en begrijpelijk adviseren over bouwplannen, maar ook verschillende belangen afwegen en overtuigend het belang van ruimtelijke kwaliteit verdedigen. Je bent een gedreven en onafhankelijke professional die zich blijft ontwikkelen in een dynamische omgeving, waarbij je altijd streeft naar het hoogst mogelijke niveau van deskundigheid en integriteit.

Wat bieden wij

Voor al jouw inzet mag je rekenen op een beloning. Een erfgoedlid ontvangt een vergoeding van €90,- per uur. Het betreft een tijdelijke benoeming voor een termijn van vier jaar met de mogelijkheid tot herbenoeming voor vier jaar.

Smaakt dat naar meer?

Heb je interesse

Deze vacature is extern opengesteld tot 21 augustus 2024. Jouw sollicitatie wordt alleen in behandeling genomen als je met de sollicitatiebutton reageert en je cv en motivatiebrief (in Word of Pdf) zijn bijgesloten. Je motivatie kun je richten aan Sabine Hoogenraad, ambtelijk secretaris commissie ruimtelijke kwaliteit.

Het opvragen van referenties en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, zoekmachines en sociale netwerken, kunnen deel uitmaken van het sollicitatieproces. 

Voor meer informatie over deze vacature en de sollicitatieprocedure:

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.