Lid Adviesraad Sociaal Domein Ede

Categorieën

 • Vmbo
 • Advies / Beleid
 • 4 - 4 uur

Jeugdhulp, schulddienstverlening, maatschappelijke ondersteuning. Het zijn zo maar enkele onderwerpen op het terrein van het Sociaal domein waar de gemeente verantwoordelijk voor is. Het sociaal domein is op dit moment – ook in Ede – in beweging en staat volop in de belangstelling.

Het gemeentebestuur laat zich daarom mede adviseren door een adviesraad die bestaat uit inwoners van de gemeente Ede, de zogeheten Adviesraad Sociaal Domein Ede. Deze raad is onafhankelijk en adviseert – altijd met het oog op het belang en de situatie van de inwoners van Ede – burgemeester en wethouders over beleid en voorgenomen maatregelen.

De adviesraad zoekt op korte termijn versterking van 4 nieuwe leden.

Meer informatie over de Adviesraad Sociaal Domein Ede vind je op https://asde.ede.nl/

Solliciteer direct

De Adviesraad:

 • werkt altijd vanuit het perspectief van de inwoners en is ‘van’ en ‘voor’ inwoners.
 • heeft als opdracht om zeggenschap van inwoners te versterken en zo een brugfunctie te vervullen.
 • heeft de bevoegdheid om het College gevraagd en ongevraagd van advies te voorzien.
 • geeft gevraagd en ongevraagd advies aan ambtenaren tijdens de voorbereiding van beleid en verordeningen op het terrein van Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet.
 • volgt de uitvoering van het beleid en geeft vervolgens zo nodig advies over de dienstverlening.
 • vergadert op elke eerste maandagavond van de maand.

Als lid van de Adviesraad Sociaal Domein Ede:

 • ben je woonachtig in de gemeente Ede.
 • ben je bereid om op weekbasis als vrijwilliger gemiddeld 4 uur beschikbaar te zijn.
 • heb je kennis van het beleid of de uitvoeringspraktijk van het Sociaal Domein, de Jeugdwet, de WMO en/of de Participatiewet of bereid daar kennis van te nemen.
 • kun je je verplaatsen in de positie van burgers, belangenbehartigers, College van Burgemeester en Wethouders.
 • sta je midden in de samenleving en beschik je over een relevant netwerk binnen de gemeente Ede, of ben je bereid een netwerk op te bouwen.

Wat bieden wij:

 • enthousiaste en betrokken collega-adviesleden.
 • de mogelijkheid om contacten te leggen binnen het brede sociale domein van de gemeente Ede.
 • de mogelijkheid om een bijdrage te leveren aan het gemeentelijk beleid binnen het sociaal domein.
 • presentiegeld.

Wij streven bij de samenstelling van onze adviesraad naar een afspiegeling van de diversiteit van de Edese samenleving.  

De procedure

Jouw sollicitatie wordt alleen in behandeling genomen als je met de sollicitatiebutton reageert en je cv en motivatiebrief zijn bijgesloten. Je sollicitatiebrief kun je richten aan de voorzitter van de ASDE, Leny Oosterbaan.

Reageer vóór maandag 11 maart 2024. Na de sluitingsdatum is het niet meer mogelijk om je sollicitatie in behandeling te nemen.  

De gesprekken staan gepland op: woensdag 20 maart 2024 en woensdag 27 maart 2024.

 • Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Leny Oosterbaan, voorzitter van de adviesraad, via (06) 13 06 89 31 of leny.oosterbaan@asde-ede.nl
 • Voor vragen over de procedure neem je contact met Wilma van Geerestein, corporate recruiter, via (06) 18 42 06 89 of wilma.van.geerestein@ede.nl.

Kijkje in de keuken van gemeente Ede

Op 6 maart 2024 nodigt de gemeente Ede je van harte uit voor de open dag, waar je de kans krijgt om het werk van onze gemeente te ontdekken. Tussen 15:00 en 20:00 uur ben je welkom om verschillende collega's te ontmoeten en een kijkje achter de schermen te nemen. Meer details over de open dag zijn te vinden op: https://www.werkbelevingsweek.nl/evenementen/kijkje-in-de-keuken-van-gemeente-ede/.