Lid commissie voor de bezwaarschriften, voor de behandeling van jeugdzaken

Categorieën

 • Geen voorkeur

Wat ga je doen?

De commissie doet onderzoek naar zowel de rechtmatigheid als de doelmatigheid van de gemeentelijke besluitvorming, door middel van dossieronderzoek en hoorzittingen. Daarna brengt de commissie advies uit aan het college van burgemeester en wethouders. De commissie wordt ondersteund door een ambtelijk secretariaat. Waar mogelijk wordt geprobeerd tot een informele oplossing van het geschil te komen.

Afhankelijk van het aantal ingekomen bezwaarschriften vergadert de commissie volgens een rooster ongeveer 13 keer per jaar (om de 4 weken) op vrijdagochtend. Per vergadering worden gemiddeld 4 bezwaarschriften behandeld (voorbespreking, hoorzittingen, nabespreking). De voorzitter is zo mogelijk elke vergadering aanwezig, de leden rouleren.

Van de leden wordt verwacht dat zij de zaken aan de hand van de vooraf toegezonden dossiers goed bestuderen. Afhankelijk van de onderling gemaakte werkafspraken kunnen de leden worden betrokken in de beoordeling van de concepten van verslag en advies.

Het lid voor jeugdzaken zal in beginsel alleen worden uitgenodigd als een jeugdzaak op de agenda staat. Dat is tot nu toe enkele keren per jaar het geval. Afhankelijk van de kennis van dit lid kan de inzet ook gevraagd worden voor de overige zaken die in de betreffende vergadering behandeld worden.

Hoeveel tijd kost het?

De vergaderingen duren doorgaans een halve dag per keer. De tijd die nodig is voor de voorbereiding en het nawerk hangt, behalve van het aantal en de moeilijkheid van de zaken, af van je eigen kennis, ervaring en werktempo.

Solliciteer direct

De commissie

De commissie voor de bezwaarschriften adviseert de bestuursorganen van de gemeente Ede over beslissingen op bezwaarschriften. De commissie bestaat uit onafhankelijke, externe leden en is verdeeld in twee kamers:

 • Kamer I (algemeen) behandelt onder meer bezwaarschriften op het gebied van het omgevingsrecht, de Apv, subsidies en de Wet open overheid;
 • Kamer II (sociaal) behandelt bezwaarschriften binnen het Sociaal Domein (o.a. werk, participatie en inkomen, maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp).

 

Wat breng je mee?

 • minimaal HBO werk- en denkniveau;
 • geen binding met of directe betrokkenheid bij de gemeente Ede, je bent onafhankelijk ten opzichte van de Edese politiek en de door de gemeente Ede gesubsidieerde instellingen;
 • een opleiding tot kinder- en jeugdpsycholoog, orthopedagoog of een daarmee vergelijkbare opleiding;
 • kennis van het algemene bestuursrecht en de binnen het Sociaal Domein uitgevoerde wetten en regelingen;
 • kennis van en ervaring met het functioneren van een gemeentelijke organisatie;
 • beschikbaarheid op vrijdagochtend.

Als lid van de commissie voor de bezwaarschriften heb je het vermogen om een onafhankelijke positie in te kunnen nemen ten opzichte van de organisatie. Je beschikt over het nodige inlevingsvermogen en je werkt pragmatisch. Het spreken met bezwaarmakers, hun gemachtigden en de vertegenwoordigers van de gemeente, en de samenwerking met de andere commissieleden vraagt van jou uitstekende communicatieve vaardigheden. Tot slot ben je analytisch en onderzoekend, weet je de juiste vragen te stellen en tot de kern van de zaak te komen.

Wat bieden wij?

Het betreft een tijdelijke benoeming voor een termijn van vier jaar met de mogelijkheid tot herbenoeming voor vier jaar.

Een commissielid ontvangt een vergoeding van € 175,00 (2023) per vergadering.

Als het commissielid alléén wordt ingezet voor de te behandelen jeugdzaak, geldt een vergoeding per zaak.

Daarnaast wordt een reiskostenvergoeding verstrekt.

Deze vacature is extern opengesteld

Jouw sollicitatie wordt alleen in behandeling genomen als je met de sollicitatiebutton reageert en je cv en motivatiebrief (in Word of Pdf) zijn bijgesloten. Je motivatie kun je richten aan het college van B&W van Ede t.a.v. Alfred Klok, secretaris van de commissie voor de bezwaarschriften. De vacature blijft open staan totdat een geschikt nieuw lid is gevonden. De selectiegesprekken vinden plaats in overleg.

Het opvragen van referenties en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, zoekmachines en sociale netwerken, kunnen deel uitmaken van het sollicitatieproces. 

Voor meer informatie over deze vacature en de sollicitatieprocedure:

 • Alfred Klok, juridisch medewerker sociaal domein en secretaris commissie voor de bezwaarschriften, alfred.klok@ede.nl of 0318-680920.
 • Siep Swinkels, recruiter afdeling P&O, siep.swinkels@ede.nl of 0318-680921.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Kijkje in de keuken van gemeente Ede

Op 6 maart 2024 nodigt de gemeente Ede je van harte uit voor de open dag, waar je de kans krijgt om het werk van onze gemeente te ontdekken. Tussen 15:00 en 20:00 uur ben je welkom om verschillende collega's te ontmoeten en een kijkje achter de schermen te nemen. Meer details over de open dag zijn te vinden op: https://www.werkbelevingsweek.nl/evenementen/kijkje-in-de-keuken-van-gemeente-ede/.