Harriette Campen

Medewerkers krijgen bij Ede veel verantwoordelijkheid. Die leggen wij laag in de organisatie. We zeggen dat niet alleen, maar doen dat ook. Als afdelingsmanager krijg ik veel ruimte en vrijheid om mijn werk uit te voeren en die ruimte geef ik ook graag door aan mijn medewerkers.

Werken bij gemeente Ede vind ik erg interessant, omdat het een omvangrijke gemeente is die zowel bestaat uit stad als buitengebied. De stad Ede kent een andere dynamiek en problematiek dan de landelijke omgeving. Ede is een gemeente met grote ambities en heeft financiële ruimte om mooie plannen te maken en uit te voeren. We werken aan plannen voor ruimtelijke ontwikkeling voor een goede, gezonde en veilige leefomgeving.

Als gemeentelijke overheid staan we dicht bij de burger. Wat we met elkaar aan het doen zijn, zien we terug in de openbare ruimte. We hebben met ons werk direct impact op de woon- en leefomgeving van de inwoners. We leveren een maatschappelijke bijdrage die er ook echt toe doet. Dat vind ik het mooie van ons werk.

Korte lijnen met het bestuur

Gemeente Ede is een platte organisatie, waardoor de lijnen met het bestuur kort zijn. Ik zit als afdelingsmanager regelmatig samen met mijn medewerkers bij de wethouders aan tafel. Doordat de beleidsmedewerker zelf de wethouder informeert en adviseert, is de voorbereiding van een besluitvormingsproces evenwichtig en afgewogen. Een goed voorbereide wethouder is namelijk het halve werk. Het geeft ons ook veel voldoening als een besluitvormingsproces bij het college en de raad goed is doorlopen.

Trots

Er is veel om trots op te zijn! Als ik één project mag uitlichten dan is dat het beleidsplan BOSS (Bewegen, Ontmoeten, Spelen en Sport). Voor dit beleidsplan hebben we een prijs gekregen: de Ede in beweging-award. BOSS is een prachtig voorbeeld van samenwerking tussen het fysieke en het sociale domein. Ik ben vooral trots op de manier waarop dit project is aangevlogen. We brachten integrale beleidsterreinen bij elkaar, maar ook beleid en uitvoering in de keten van Beheer Openbare Ruimte. Dit resulteerde in een mooi product. Als manager en ambtelijk opdrachtgever word ik hier heel gelukkig van.

Team

Mijn team bestaat uit jonge en oudere medewerkers. Ondanks onze verschillende specialistische achtergronden vinden we elkaar in ons adviseurschap. De bereidheid om elkaar te helpen is groot. Mijn medewerkers zijn loyaal naar elkaar en hebben oog voor elkaar. Ook de openheid naar mij als manager is groot. Daar ben ik trots op. Er is veel te doen, we werken hard en we krijgen veel voor elkaar. Dat vraagt ook flexibiliteit, omdat de politieke koers kan veranderen, er onvoorziene gebeurtenissen plaatsvinden en het werkpakket van dag tot dag kan verschillen. Dat maakt werken bij gemeente Ede ook heel dynamisch en een absolute aanrader!