Over deze site

Op werkenbijede.nl vindt u alle informatie over het werken bij Gemeente Ede. Zoals informatie over de organisatie, wat we belangrijk vinden, onze arbeidsvoorwaarden en open sollicitaties. Maar ook over stagelopen bij de gemeente.

De gemeente Ede verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u gegevens aan ons verstrekt. We leggen uw gegevens vast om u van dienst te kunnen zijn én om na te kunnen gaan of we ons werk goed doen.

Wat zijn persoonsgegevens

Met ‘persoonsgegevens’ wordt bedoeld: alle informatie die direct over u als persoon gaat of direct naar u als persoon te herleiden is. Op deze website kan het bijvoorbeeld gaan om:

  • voor- en achternaam
  • adresgegevens
  • telefoonnummer
  • e-mailadres
  • een IP-adres: het unieke ‘adres’ van uw computer, tablet of telefoon.

Wat is verwerken

Verwerken wil zeggen dat wij persoonsgegevens ontvangen, opslaan, aanpassen, doorsturen, verwijderen, enzovoort.

Wanneer mogen wij uw persoonsgegevens verwerken

Wij mogen uw gegevens niet zomaar verwerken. Dit mag als er een specifieke reden voor is, zoals bijvoorbeeld:

  • u stuurt ons een e-mail of belt ons, daarbij ontvangen wij persoonsgegevens.
  • u solliciteert via het sollicitantenportaal op een vacature.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens

Het verschilt per proces hoe lang wij persoonsgegevens bewaren (archiveren). Een gemeente heeft voor de meeste processen een wettelijke bewaarplicht. Als dit niet het geval is, dan bewaart de gemeente de gegevens zo lang als nodig. Per proces is vastgelegd hoe lang de gegevens worden bewaard.

We investeren als gemeente Ede (veel) geld in elektronische dienstverlening. Natuurlijk willen we weten of we dat goed doen en waar we onze dienstverlening verder kunnen verbeteren. Daarvoor is cijfermateriaal en analyse van die cijfers nodig. Ook moeten we verantwoording afleggen over onze dienstverlening en investeringen aan u als inwoner (via de gemeenteraad) en de ambtelijke organisatie. We moeten als overheid 'transparant' zijn. Daarom verzamelen we gegevens over uw bezoek aan onze website.

Statistische gegevens zijn niet te herleiden naar een specifiek individu. Het gaat slechts om anonieme getallen en procenten. Wat wij willen weten is: hoeveel mensen bezoeken de website, hoeveel procent keert regelmatig terug, hoeveel bezoekers komen er al dan niet uit Ede zelf, hoelang blijven bezoekers op onze website, werkt de navigatie en hoe komen bezoekers op onze website (direct, via overheid.nl of bijvoorbeeld via Google)?