Alies Rommerts

Voor een stedenbouwer is het extra leuk om de gemeente waar je woont nog mooier te maken. Ik ken het gebied en ik ken de mensen. Dat is een pluspunt, vind ik. Acht jaar werk ik nu hier, na een periode van freelancen.

Ede is voor mij een proeftuin

Gemeente Ede is heel divers. We hebben natuur, buitengebied, dorpen en de stad. Allemaal verschillende gebieden met elk hun eigen ontwerpopgaven. Dat maakt het werkpakket voor stedenbouwers en landschapschapsontwerpers heel divers. Ook werken we nauw met elkaar samen in ons ontwerpteam en met andere disciplines. Dat gaat goed. Er is veel te doen. Ede heeft veel ambities en we werken hard. We zijn heel gedreven ontwerpers, die gaan voor kwaliteit. We zijn een hechte club, waarin we lol met elkaar hebben en waar je jezelf mag en kan zijn.

We leven in een spannende tijd waarin veel verandert. Klimaatverandering, digitale transitie, vergrijzing, de wooncrisis, de slechte staat van de natuur. In Ede hebben we te maken met al die veranderopgaven. De gemeente biedt hierin ruimte voor innovatie samen met burgers en bedrijven.

Die drive, die koesteren we, want daar zit de energie. We willen de wereld echt beter en mooier maken.

World Food Center

World Food Center en het station, dat is een voorbeeld van hoe we op een andere manier een gebied ontwikkelen. De interessante mix van functies en sferen die we hier willen creëren is bijzonder. In het Experience Center wordt het verhaal van de voedselwaardeketen verteld, ‘van grond tot mond’ maar ook in het grotere gebied eromheen draait het om voedsel. Attractief voor bezoekers, maar ook voor de bewoners van het gebied en de bedrijven. Als ontwerpers willen we hier aan de ene kant een hele levendige en stedelijke plek maken en aan de andere kant de natuur van de Veluwe zo dicht mogelijk bij de stad brengen. We ontwerpen aan ensembles van houten bedrijfsgebouwen met de prachtige monumentale kazernegebouwen en aan groene parken zoals een voedselbos. Ook vind je hier straks toekomstgerichte woonvormen rondom voedseltuinen.

Omgevingsvisie 2040

Naast onze inzet in projecten steken we onze energie in het ontwikkelen van nieuw beleid. Zo hebben we een grote rol gespeeld bij de ontwikkeling van de nieuwe Omgevingsvisie voor Ede. Dat komt denk ik omdat we als ontwerpers geleerd hebben om te verbinden en toekomstgericht te denken. Integraliteit, het vinden van de slimme combinaties, wordt steeds belangrijker. De komende jaren gaan we er hard aan werken om deze visie tot uitvoering te brengen. Ook hier is onze creativiteit en durf om ideeën op de kaart te zetten en te verbeelden gewenst.