Jeanny Koster

Ik werk inmiddels vijf jaar bij gemeente Ede en die jaren zijn voorbijgevlogen. Als projectleider realiseer ik, samen met collega’s en bewoners, bouwprojecten. Een baan waar ik nog elke dag met veel plezier en gedrevenheid voor kies.

Na mijn studie heb ik eerst drie jaar in de civiele tak (wegenbouw) gewerkt bij een ingenieursbureau. Hier ben ik betrokken geweest bij veel (grote) projecten en aanbestedingen. In deze rol stond ik aan de kant van de opdrachtnemer. Graag wilde ik een rol aan de opdrachtgeverskant met onderwerpen zoals gebiedsontwikkeling met woningbouwprogramma’s op de agenda. Deze rol heb ik bij gemeente Ede gevonden. Door een eerdere stage-ervaring wist ik dat de gemeente de juiste plek voor mij was om met mijn achtergrond en persoonlijke ambities aan het werk te gaan. We zijn nu inmiddels 5 jaar verder en mijn functie binnen de gemeente is met mijn ambitie en ervaring meegegroeid. 

Om de tafel met deskundigen en bewoners

De planvormingskant vind ik interessant. Ik zit als projectleider aan tafel met beleidsmakers, planologen, ontwerpers, specialisten en financieel deskundigen. Ook het bestuur wil aangehaakt blijven en soms sturing geven aan de koers van het project. Van alle disciplines krijg ik wat mee. De inhoudelijke betrokkenheid, het afwegen van kaders en de communicatie met bestuur, het projectteam en de omgeving maakt mijn werk heel afwisselend. Communicatie met de omgeving is ook een belangrijk deel van mijn baan. Zo organiseer ik samen met het projectteam bewonersavonden, worden nieuwsbrieven verspreid en beantwoorden we bewonersvragen. Communicatie moet zowel intern als extern transparant en daarmee op een eerlijke en duidelijke manier te gebeuren. Samen met je projectteam je doelen halen en zorgen dat er een mooi plan ligt waar je mee naar de omgeving kunt en dat je uiteindelijk je project kunt realiseren. Dat vind ik het mooiste aan mijn werk.

Een fijn team waar we hard werken

Ik ben er best trots op dat ik in een korte periode al aan veel mooie projecten heb mogen werken. Vanuit de gemeente Ede krijg ik het vertrouwen en de verantwoordelijkheid om de functie zelf in te richten. Je hebt houvast vanuit het ruimtelijke planproces en basis formats, maar de alledaagse werkindeling om naar je doel te werken kun je zelf organiseren. Binnen gemeente Ede wordt gestimuleerd om te kijken naar je toekomstwensen en te zorgen dat je op je plek zit. Een erg prettige werkomgeving.

Ik werk samen met collega’s met verschillende leeftijden en ervaringsniveaus. Ook binnen mijn afdeling Ruimtelijke Projecten kom je alle categorieën projectleiders tegen, van junior tot senior. Onderling, binnen de afdeling maar ook binnen de projecten, kunnen we veel van elkaar leren en intern zie ik veel mogelijkheden om te groeien. We werken hard, leveren goede prestaties en zijn heel open naar elkaar. Gemeente Ede heeft grote ambities. Het is onder andere aan ons ambtenaren om deze waar te maken.

Binnen de afdeling zorgen we ook voor sociale binding. Erg belangrijk! We werken namelijk niet altijd samen, omdat we veel verschillende projecten draaien. Binnen onze afdeling betekent dit dat iedereen deelneemt aan een groepje die iets betekent voor de afdeling. Het groepje werkplezier organiseert bijvoorbeeld gezamenlijke kleine activiteiten zoals lunches met een quiz. Ook is er een groepje fietstocht, waarmee we jaarlijks langs een aantal projecten binnen de gemeente gaan. Ikzelf neem deel aan het groepje kennisuitwisseling en projectbezoek. Bij kennisuitwisseling lichten we actuele thema’s uit en brengen iedereen op de hoogte in een digitaal magazine of door pitches in afdelingsoverleggen. Met het groepje projectbezoek bezoeken we een interessant project in Nederland waarvan wij weer kunnen leren.