Rafza Hussainali

Ede is de eerste gemeentelijke organisatie waarvoor ik werk. Daarvoor heb ik onder andere bij woningcorporaties gewerkt, aan de maatschappelijke kant van wonen. Dat boeit mij enorm. Het boeit mij hoe wij in Nederland samenwonen, hoe we gebieden hebben ingericht en hoe we die leefbaar houden. Daar ligt mijn passie.

Ruimte om te leren

Wat ik hier mooi vind, is dat ik alle ruimte heb gekregen om me in te werken. Vanaf het begin heb ik het vertrouwen gekregen. Er gebeurt veel in deze gemeente. Ik voel me vrij om op onderzoek uit te gaan. Dat ik mag leren in de praktijk, vanuit de ervaring die ik hier opdoe. Dat heeft mij geholpen bij het inburgeren in deze gemeentelijke organisatie en alles wat daarbij komt kijken.

Brugfunctie

In mijn functie van gebiedsmanager kijk ik integraal naar een gebied. Wat doet zich daar voor en wat is vanuit de wijk en haar bewoners nodig. Deze informatie deel ik met mijn beleidscollega’s. De mix van het fysieke en het sociale domein spreekt me erg aan.

Gemeente Ede investeert in dichtbij de bewoners staan. Ede investeert bijvoorbeeld in de functie van gebiedsmanagers die veel buiten zijn en daardoor weten wat er in de wijk speelt. Tegelijkertijd heeft Ede de keuze gemaakt om deze functie een strategische positie te geven. Bij tegengestelde belangen breng ik deze bij elkaar en als het nodig is breng ik zaken rechtstreeks onder de aandacht van het bestuur. Zo is het mogelijk om bestuurlijk een afweging te laten maken tussen de verschillende belangen. Ik zie mezelf als een brugfunctionaris tussen de bewoners, de interne organisatie van de gemeente en het bestuur.

Denktank met actieve bewoners

Direct contact met de bewoners vind ik belangrijk. Ik ben dan ook blij met een denktank van actieve bewoners. De bewoners denken mee over de inrichting van hun leefruimte en raken zo veel meer betrokken bij hun wijk. Iedereen mag meedoen. Dat vind ik een grote winst!