Leden commissie voor de bezwaarschriften

Wat ga je doen?

De commissie is verantwoordelijk voor het uitbrengen van adviezen over ontvangen bezwaarschriften en toetst de rechtmatigheid en doelmatigheid van genomen besluiten. De commissie doet dit op basis van het bezwarendossier en hetgeen betrokkenen tijdens de hoorzitting inbrengen. Vervolgens gaat het advies naar het college van burgemeester en wethouders, de gemeenteraad of de burgemeester. Wij zoeken leden voor kamer 1 en daar gaat het voornamelijk om bezwaarschriften op het gebied van de Omgevingswet, de Apv, Wet Open Overheid, subsidies en privacywetgeving.

De commissie houdt hoorzittingen op de dinsdagavond en op de vrijdag. Afhankelijk van het aantal bezwaarschriften woont ieder lid gemiddeld eens per drie weken een zitting bij. De commissie wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris. Alle leden worden tevens benoemd als plaatsvervangend voorzitter.

Solliciteer direct

De commissie voor de bezwaarschriften adviseert de bestuursorganen van de gemeente Ede over beslissingen op bezwaarschriften. Deze commissie is een onafhankelijke en extern samengestelde commissie. De commissie bestaat uit twee kamers:

  • Kamer I behandelt onder meer bezwaarschriften op het gebied van het omgevingsrecht, de Apv, subsidies en de Wet open overheid.
  • Kamer II is belast met de behandeling van bezwaarschriften op het terrein van de Participatiewet, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet.

De commissie hoort partijen tijdens de zittingen met drie personen. De commissie probeert waar mogelijk tot een informele oplossing van het geschil te komen.

Als lid van de commissie voor de bezwaarschriften ben je een ervaren bestuursrechtjurist, je beschikt daarbij over het nodige inlevingsvermogen zonder feiten uit het oog te verliezen. Daarnaast heb je goede communicatieve vaardigheden.

Functie-eisen leden en voorzitter

•  WO werk- en denkniveau.

•  Ruime kennis op het terrein van het omgevingsrecht en aantoonbare werkervaring op het gebied van het bestuursrecht.

•  geen binding met of directe betrokkenheid bij de gemeente Ede, onafhankelijk ten opzichte van de Edese politiek en de door de gemeente Ede gesubsidieerde instellingen.

•  kennis van en ervaring met het functioneren van de gemeentelijke overheid.

•  beschikbaarheid op dinsdagavond en/of vrijdag.

Het betreft een tijdelijke benoeming voor een termijn van vier jaar met de mogelijkheid tot herbenoeming voor vier jaar.

Een commissielid ontvangt een vergoeding van € 195,- per bijgewoonde zitting.  Daarnaast wordt een reiskostenvergoeding verstrekt.

Jouw sollicitatie wordt alleen in behandeling genomen als je met de sollicitatiebutton reageert en je cv en motivatiebrief zijn bijgesloten. Je motivatie kun je richten aan het college van B&W van Ede t.a.v. mevrouw Heleen Knibbe, afdelingsmanager Juridische Zaken, Inkoop en Subsidies. De vacature blijft open staan totdat twee geschikte nieuwe leden zijn gevonden. De selectiegesprekken vinden plaats in overleg.

De selectiegesprekken worden gedaan door de algemeen voorzitter van de commissie, door een secretaris en de manager van de afdeling Juridische Zaken, Inkoop en Subsidies. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ede beslist over de benoeming.

Het opvragen van referenties en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, zoekmachines en sociale netwerken, kunnen deel uitmaken van het sollicitatieproces.

Voor meer informatie over deze vacature en sollicitatieprocedure:

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.