Arbeidsvoorwaarden

Onze arbeidsvoorwaarden bieden ruimte voor maatwerk en persoonlijke groei. Een goede afstemming tussen werk en privé vinden we belangrijk. We werken bij de gemeente Ede plaats- en tijdonafhankelijk en we bieden een Individueel Keuze Budget. Jij maakt keuzes over de inhoud van je arbeidsvoorwaarden zodat die aansluiten bij jouw persoonlijke situatie.

Investeren in jouw persoonlijke ontwikkeling vinden we een belangrijke verantwoordelijkheid van jou en van ons. Met ons loopbaancentrum Groei faciliteren we de ontwikkeling van je persoonlijke vaardigheden, je vakkennis en van je loopbaan.

Een goede afstemming tussen werk en privé maakt dat je je werk beter kunt doen. In de meeste functies kun je je werktijd zelf indelen. Ook werken we hybride: we werken deels op kantoor en deels thuis. De balans tussen werk en privé is bovendien op maat af te stemmen met de inzet van verlof en betaald ouderschapsverlof, calamiteiten-, zorg-, zwangerschaps- en bevallingsverlof.

Onze werkweek telt 36 uur. De verdeling van deze uren over de week gaat in overleg met jouw leidinggevende.

Iedere medewerker krijgt naast zijn of haar salaris een vrij besteedbaar budget van 17,05 % van het jaarsalaris. Voor welke doelen je dat geld inzet en wanneer je dat doet, is aan jou. Met het IKB maak je keuzes die aansluiten bij jouw persoonlijke situatie.

Onze pensioenvoorziening is ondergebracht bij het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP). Deelname is verplicht.

Je kunt gebruik maken van de voordelen van een collectieve zorgverzekering via IZA, CZ of Menzis. Daarnaast ontvang je een tegemoetkoming in jouw zorgkosten, onafhankelijk van welke zorgverzekeraar je kiest. Deze vergoeding varieert (afhankelijk van je salaris) tussen de €168 en €296 bruto per jaar. Deze tegemoetkoming wordt jaarlijks in december uitgekeerd.

Een groot gedeelte van onze arbeidsvoorwaarden en rechtspositie is geregeld in de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling. Dat is de cao voor gemeenteambtenaren. De combinatie van onze cao en eigen regelingen maken het mogelijk om goede afspraken te maken over de arbeidsvoorwaarden.

Bekijk onze vacatures